Rhos Yr Arian

Rhos Yr Arian, St. Mellons CF3 0PY

Mae Rhos yr Arian yn cynnig cyfle unigryw i gael cartref newydd cyfoes ym maestref ddymunol Llaneirwg. Gyda dewis o dai pedair ystafell wely, bydd Rhos yr Arian yn lleoliad delfrydol i brynwyr tro cyntaf, teuluoedd sy'n tyfu a phobl sy’n chwilio am dai llai fel ei gilydd.

Barod i'w meddiannu ar unwaith

Ystafell Farchnata ar agor drwy apwyntiad yn unig

sales@cardiffliving.wales 0330 123 0008 Mwy o wybodaeth

Mae’r cynllun yn bartneriaeth cyffrous rhwng Aecom, Wates Residential a Chyngor Caerdydd i ddarparu 9 o dai 2 ystafell gwely ar gyfer tenantiaid y Cyngor

Llwyn Aethnen

Newport Road, Rumney CF3 3XG

Cartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely. Bydd y cartrefi ar gael i'w gwerthu'n breifat ac ar rhent Cyngor. Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys cynllun byw yn y gymuned newydd gan y Cyngor sydd wedi'i gynllunio ar gyfer pobl hŷn sy'n byw'n annibynnol yn ogystal â Chanolfan Hyfforddi Sgiliau.

Disgwylir Cwblhau’r Tai Cyntaf yn yr Haf 2022

Llys Ffion

Hampton Court Road, Plots 1-43, Penylan CF23 9DH

Mae Llys Ffion yn cynnig detholiad o fflatiau un a dwy ystafell wely a thai tair, pedair a phum ystafell wely sydd ar gael drwy werthiant preifat a rhent y cyngor. Cymorth i Brynu ar gael ar rai cartrefi.

Disgwylir Cwblhau’r Tai Cyntaf Hydref/Gaeaf 2021

Plas y ddol

Allensbank Road, Heath CF14 3RB
Aspect Place

Mae Plas y ddol yn ddatblygiad newydd cyffrous gan y Cyngor, sy'n darparu 42 o gartrefi Cyngor y mae mawr eu hangen ar gyfer rhentu cymdeithasol neu eu gwerthu drwy gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.

I'w ryYddhau hydref 2022

We have several ways of Helping you own or rent

Private purchase

This is the traditional purchase method where the purchaser arranges their own finance and purchases 100% of the home.

Help to Buy

With Help to Buy, you can buy a new home with just 5% deposit and a mortgage for 75% – whether you’re a first-time buyer or you’re moving on from your existing home.

More information

Assisted Home Ownership

A small number of affordable homes will be made available to the Council’s Assisted Home Ownership scheme. Offering an opportunity to eligible first time buyers who live or work in Cardiff to own a property on a shared ownership basis.

More information

Rented and affordable accommodation

Dedicated website with information about rented and affordable accommodation in Cardiff and aims to help those looking for a home to make choices about the most suitable option for them.

More information
Keep in touch with all the lastest Cardiff Living news by liking us on Facebook and Instagram
Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

    Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

    Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.