Posted 09.02.18

Wythnos Ail-lunio Yfory

Ym mis Mehefin bydd Grỳp Wates yn cynnal y digwyddiad blynyddol Wythnos Ail-lunio Yfory, ar yr un pryd â’r Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli, a bydd cyflogedigion o bob rhan o’r busnes yn cymryd rhan. Llynedd, gwirfoddolodd 1,235 o bobl – tua thraean o’r gweithlu – a gwnaethpwyd 7,509 awr ar hyd a lled y wlad, gan weithio gyda nifer o achosion da lleol. Cefnogir Wythnos Ail-lunio Yfory gan Ymddiriedolaeth Menter Deuluol Wates trwy ei raglen grant elusennol, Wates Giving, sydd wedi cyflwyno dros £10m at weithgareddau elusennol ers ei gychwyn yn 2008.

Next article
Adeiladu Catrefi Newydd ar Gyfer Caerdydd Golwg - Rhifyn 1 / Gwanwyn 2018

Lawrlwytho Adeiladu Catrefi Newydd ar Gyfer Caerdydd...

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.