Search results

Adjust your search

Llwyn Aethnen

Newport Road, Rumney CF3 3XG

Cartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely. Bydd y cartrefi ar gael i’w gwerthu’n breifat ac ar rhent Cyngor. Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys cynllun byw yn y gymuned newydd gan y Cyngor sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pobl hŷn sy’n byw’n annibynnol yn ogystal â Chanolfan Hyfforddi Sgiliau.

Plot 56 Miaren £337,500

Mae'r Fiaren yn dŷ sengl â thair ystafell wely. Mae'n cynnwys cegin/ardal fwyta cynllun agored sydd wedi'i chynllunio ar gyfer byw'n hyblyg gydag unedau deniadol, offer integredig a drysau Ffrengig dwbl sy'n arwain y tu allan i'r patio a'r ardd gefn, sy'n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. Mae ystafell fyw ar wahân ac ystafell gotiau hefyd ar y llawr gwaelod. I fyny'r grisiau mae tair ystafell wely o faint da gyda'r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae yna ystafell ymolchi deuluol hefyd. Mae'r Fiaren yn cynnig dau le parcio oddi ar y stryd.

More information

Plot 62 Dahlia £288,500

Mae'r tŷ pâr hwn â thair ystafell wely wedi'i gynllunio'n wych ac mae ganddo gegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw ar wahân gyda mynediad i'r patio a'r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl. Mae'r llawr gwaelod hefyd yn cynnwys ystafell gotiau. Mae gan y llawr cyntaf dair ystafell wely gyda'r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol ar wahân yn gwasanaethu'r ddwy ystafell wely arall. Daw'r Dahlia gyda dau le parcio.

More information

Plot 78 Eirlys £337,500

Mae'r Eirlys yn breswylfa pedair ystafell wely sydd wedi'i chynllunio'n dda, gyda llety wedi'i drefnu dros dri llawr. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys cegin/ardal fwyta cynllun agored gydag unedau modern, chwaethus ac offer integredig, ac mae yna ystafell fyw ar wahân hefyd gyda mynediad i'r patio a'r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl deniadol. Mae ystafell gotiau ym mlaen y cartref hwn. Ar y llawr cyntaf mae tair ystafell wely, gydag ystafell gawod ensuite yn ystafell wely rhif un, ac ystafell ymolchi deuluol. Mae'r brif ystafell wely ac ystafell gawod ensuite ar yr ail lawr. Mae gan yr Eirlys garej ar wahân a lle parcio oddi ar y stryd.

More information

Plot 82 Dahlia £292,000

Mae'r tŷ pâr hwn â thair ystafell wely wedi'i gynllunio'n wych ac mae ganddo gegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw ar wahân gyda mynediad i'r patio a'r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl. Mae'r llawr gwaelod hefyd yn cynnwys ystafell gotiau. Mae gan y llawr cyntaf dair ystafell wely gyda'r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol ar wahân yn gwasanaethu'r ddwy ystafell wely arall. Daw'r Dahlia gyda dau le parcio.

More information

Plot 83 Dahlia £292,000

Mae'r tŷ pâr hwn â thair ystafell wely wedi'i gynllunio'n wych ac mae ganddo gegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw ar wahân gyda mynediad i'r patio a'r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl. Mae'r llawr gwaelod hefyd yn cynnwys ystafell gotiau. Mae gan y llawr cyntaf dair ystafell wely gyda'r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol ar wahân yn gwasanaethu'r ddwy ystafell wely arall. Daw'r Dahlia gyda dau le parcio.

More information

Plot 87 Lili'r Dŵr £255,000

Mae Lili’r Dŵr yn dŷ pâr â dwy ystafell wely. Mae'n cynnwys cegin/man bwyta cynllun agored wedi'i chynllunio ar gyfer byw'n hyblyg gydag unedau deniadol ac offer integredig. Mae'r ystafell fyw fawr ar wahân yng nghefn yr eiddo yn cynnig mynediad i'r ardd drwy ddrysau Ffrengig dwbl, sy'n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. I fyny'r grisiau mae dwy ystafell wely o faint da ac ystafell ymolchi deuluol o faint da. Mae Lili’r Dŵr yn cynnig parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

More information

Plot 89 Lili'r Dŵr £247,500

Mae Lili’r Dŵr yn dŷ pâr â dwy ystafell wely. Mae'n cynnwys cegin/man bwyta cynllun agored wedi'i chynllunio ar gyfer byw'n hyblyg gydag unedau deniadol ac offer integredig. Mae'r ystafell fyw fawr ar wahân yng nghefn yr eiddo yn cynnig mynediad i'r ardd drwy ddrysau Ffrengig dwbl, sy'n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. I fyny'r grisiau mae dwy ystafell wely o faint da ac ystafell ymolchi deuluol o faint da. Mae Lili’r Dŵr yn cynnig parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

More information

Plot 91 Lili'r Dŵr £255,000

Mae Lili’r Dŵr yn dŷ pâr â dwy ystafell wely. Mae'n cynnwys cegin/man bwyta cynllun agored wedi'i chynllunio ar gyfer byw'n hyblyg gydag unedau deniadol ac offer integredig. Mae'r ystafell fyw fawr ar wahân yng nghefn yr eiddo yn cynnig mynediad i'r ardd drwy ddrysau Ffrengig dwbl, sy'n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. I fyny'r grisiau mae dwy ystafell wely o faint da ac ystafell ymolchi deuluol o faint da. Mae Lili’r Dŵr yn cynnig parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

More information

Plot 96 Helygen £365,000

Mae'r Helygen yn gartref teuluol pâr â thair ystafell wely. Mae wedi’i osod yn feistrolgar a deniadol. Wedi'i drefnu dros dri llawr, mae'r tŷ trawiadol hwn wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern. Mae cegin/ardal fwyta a byw cynllun agored fawr ar y llawr gwaelod, gyda drysau Ffrengig yn arwain i’r ardd. Mae'r llawr cyntaf yn elwa o ystafell fyw ychwanegol gyda balconi hyd llawn yn edrych dros yr ardd, ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol. Ar yr ail lawr mae'r brif ystafell wely gydag ystafell gawod ensuite ac mae ystafell wely rhif 2 ym mlaen y tŷ. Mae’r Helygen yn cynnig lle parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

More information

Plot 98 Helygen £365,000

Mae'r Helygen yn gartref teuluol pâr â thair ystafell wely. Mae wedi’i osod yn feistrolgar a deniadol. Wedi'i drefnu dros dri llawr, mae'r tŷ trawiadol hwn wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern. Mae cegin/ardal fwyta a byw cynllun agored fawr ar y llawr gwaelod, gyda drysau Ffrengig yn arwain i’r ardd. Mae'r llawr cyntaf yn elwa o ystafell fyw ychwanegol gyda balconi hyd llawn yn edrych dros yr ardd, ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol. Ar yr ail lawr mae'r brif ystafell wely gydag ystafell gawod ensuite ac mae ystafell wely rhif 2 ym mlaen y tŷ. Mae’r Helygen yn cynnig lle parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

More information

Plot 109 Derwen £450,000

Mae'r Dderwen yn gartref teuluol sengl â phum ystafell wely. Mae wedi’i osod yn feistrolgar a deniadol. Wedi'i drefnu dros dri llawr, mae'r tŷ trawiadol hwn wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern. Mae cegin/man bwyta cynllun agored fawr gyda llawer o ffenestri i sicrhau bod yr ardal yn olau ac yn cael digon o awyr iach, tra bod ystafell fyw ar wahân gyda drysau Ffrengig sy'n arwain allan i'r patio a'r ardd gefn. Mae yna ystafell gotiau ar y llawr gwaelod hefyd. Mae pedair ystafell wely ar y llawr cyntaf, gan gynnwys ystafell gawod ensuite yn ystafell wely rhif un, ac ystafell ymolchi deuluol. Mae'r brif ystafell wely ac ystafell gawod ensuite ar yr ail lawr, sy’n ffurfio swît ar wahân o ystafelloedd neu randy i westeion. Mae gan y Dderwen garej ar wahân a pharcio ychwanegol oddi ar y stryd.

More information

Llys Ffion

Hampton Court Road, Plots 1-43, Penylan CF23 9DH

Mae Llys Ffion yn cynnig detholiad o fflatiau un a dwy ystafell wely a thai tair, pedair a phum ystafell wely sydd ar gael drwy werthiant preifat a rhent y cyngor. Cymorth i Brynu ar gael ar rai cartrefi.

Plot 11 Corsen £247,500

Mae’r Gorsen yn fflat dwy ystafell wely gyda chegin/ardal fyw/fwyta cynllun agored sy’n ddelfrydol ar gyfer byw’n hyblyg.  Mae’r ddwy ystafell wely o faint dwbl a hefyd mae ystafell mae ystafell ymolchi sydd ag unedau steilus mewnol a bath.  Mae gan bob fflat system ffôn mynediad ‘clyweledol’. Hefyd mae gan y Gorsen fan parcio ceir.

More information

Plot 32 Corsen £247,500

Mae’r Gorsen yn fflat dwy ystafell wely gyda chegin/ardal fyw/fwyta cynllun agored sy’n ddelfrydol ar gyfer byw’n hyblyg.  Mae’r ddwy ystafell wely o faint dwbl a hefyd mae ystafell mae ystafell ymolchi sydd ag unedau steilus mewnol a bath.  Mae gan bob fflat system ffôn mynediad ‘clyweledol’. Hefyd mae gan y Gorsen fan parcio ceir.

More information

Rhos Yr Arian

Rhos Yr Arian, St. Mellons CF3 0PY

Mae Rhos yr Arian yn cynnig cyfle unigryw i gael cartref newydd cyfoes ym maestref ddymunol Llaneirwg.

Gyda dewis o dai pedair ystafell wely, bydd Rhos yr Arian yn lleoliad delfrydol i brynwyr tro cyntaf, teuluoedd sy’n tyfu a phobl sy’n chwilio am dai llai fel ei gilydd.

Plot 157 Polo £250,000

Combining style with substance, Silvervale Park presents elegant, contemporary living spaces, filled with light and meticulously finished with quality fixtures and fittings. Located just off Willowbrook Drive, Phase 2 of this development will comprise of 4 bedroom houses. All houses feature private front and rear gardens.

More information
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.