Cyn-Goleg Llanfihangel

Y cynnig yw creu Pentref Llesiant newydd, gyda thua 250 o gartrefi newydd wedi’u hadeiladu o fewn amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd a lles.

Mae ffocws ar greu cartrefi newydd i bobl hŷn, wedi’u hadeiladu o fewn cymuned oedran cymysg, gyda chymysgedd o gartrefi ar werth a chartrefi i’w rhentu gan y Cyngor.

Y nod yw i’r Pentref Llesiant gael ystod eang o gyfleusterau cyhoeddus newydd.  Gallai gynnwys Hyb Cyngor, cyfleusterau iechyd, caffi a gofod cymunedol hyblyg.

Bydd mannau awyr agored o ansawdd uchel. Gallai hyn gynnwys:

 • Sgwâr Cyhoeddus – Gofod cyhoeddus bywiog wrth galon y cyfleusterau cymunedol, lle gall pobl eistedd, cwrdd â ffrindiau a chael coffi yn y caffi.
 • Y Maes – Man gwyrdd yng nghanol y cynllun yn diogelu’r coed aeddfed presennol ac yn hyrwyddo chwarae anffurfiol.
 • Coedwig Wyllt – Ardal goediog fawr a fydd yn cael ei chadw ac sy’n hygyrch i gerdded drwyddi.
 • Gardd Gymunedol – Gofod cymunedol i dyfu bwyd
 • Llwybr y Bryn – Llwybr rhwng Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Ffagan a’r sgwâr newydd, lle gall plant gerdded yn ddiogel i’r ysgol a chwarae ar ochr y bryn.

Bydd mynediad i gerbydau i’r tai a’r cyfleusterau cymunedol ar safle Coleg Llanfihangel o’r fynedfa bresennol oddi ar Heol Llanfihangel. Mae potensial i greu cysylltiadau cerdded/beicio newydd i helpu i wella mynediad o’r ardal gyfagos i’r cyfleusterau cymunedol.

Bydd y datblygiad hefyd yn cynnwys hen Dafarn Llanfihangel.

Anfonwch unrhyw sylwadau neu gwestiynau at: DatblyguTai@caerdydd.gov.uk.

DOCUMENTS AND PLANS

Document Date
Lleoliad y Safle Ionawr 2022 VIEW
Uwchgynllun Arfaethedig Ionawr 2022 VIEW
Plaza Ionawr 2022 VIEW
Strategaeth Tirweddu Ionawr 2022 VIEW
Byw yn y Gymuned Ionawr 2022 VIEW
Cynlluniau Nodweddiadol Fflatiau Ionawr 2022 VIEW
Tai 1 Ionawr 2022 VIEW
Tai 2 Ionawr 2022 VIEW
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

  General Information

  Request a call back/register for updates

  Please complete your details and we’ll be in touch soon.

  It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.