Datblygiadau blaenorol

Llys Ffion

Hampton Court Road, Plots 1-43, Penylan CF23 9DH

Mae Llys Ffion yn cynnig detholiad o fflatiau un a dwy ystafell wely a thai tair, pedair a phum ystafell wely sydd ar gael drwy werthiant preifat a rhent y cyngor. Cymorth i Brynu ar gael ar rai cartrefi.

 

 

Plas y ddol

Allensbank Road, Heath CF14 3RB

Mae Plas y ddol yn ddatblygiad newydd cyffrous gan y Cyngor, sy’n darparu 42 o gartrefi Cyngor y mae mawr eu hangen ar gyfer rhentu cymdeithasol neu eu gwerthu drwy gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.

I'w ryYddhau hydref 2022

Crofts Street

Mae’r cynllun yn bartneriaeth cyffrous rhwng Aecom, Wates Residential a Chyngor Caerdydd i ddarparu 9 o dai 2 ystafell gwely ar gyfer tenantiaid y Cyngor

Silverdale Park

Rhos Yr Arian

Rhos Yr Arian, St. Mellons CF3 0PY

Mae Rhos yr Arian yn cynnig cyfle unigryw i gael cartref newydd cyfoes ym maestref ddymunol Llaneirwg.

Gyda dewis o dai pedair ystafell wely, bydd Rhos yr Arian yn lleoliad delfrydol i brynwyr tro cyntaf, teuluoedd sy’n tyfu a phobl sy’n chwilio am dai llai fel ei gilydd.

Barod i'w meddiannu ar unwaith

Dod o hyd i gartrefi sydd ar gael ar hyn o bryd

Dod o hyd i'ch cartref newydd
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.