Archives

More news and stories

Gwireddu’r addewid: Tai Cyngor newydd i Gaerdydd

6 November 2018

Bydd y tai cyngor newydd cyntaf fydd yn cael eu gwireddu fel rhan o raglen adeiladu tai flaenllaw’r Cyngor, Cartrefi Caerdydd, yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor yr wythnos hon. Bydd dau gartref â dwy ystafell wely i’w rhentu yn Nhŷ To Maen yn Llaneirwg yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor gan ei bartner datblygu, […]

Wates Residential yn dechrau gwaith ar bumed safle yng Nghaerdydd

29 August 2018

Carreg filltir fawr yn creu cyfleoedd swyddi i breswylwyr lleol Mae datblygwr cenedlaethol, Wates Residential, wedi dechrau gwaith ar ei bumed safle i adeiladu cartrefi newydd yng Nghaerdydd fel rhan o raglen adeiladu tai flaenllaw’r Cyngor. Mae’r gwaith yn cyrraedd carreg filltir fawr yn y rhaglen ‘Cartrefi Caerdydd’, partneriaeth 10 mlynedd rhwng Cyngor Caerdydd a […]

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.