Archives

More news and stories

Cefnogi Mentrau Cymdeithasol

9 February 2018

Rhan allweddol o agwedd Wates yw’r ffocws ar ddatblygu cysylltiadau gyda Mentrau Cymdeithasol (MC), sef sefydliadau sydd yn defnyddio’u gweithgareddau masnachol er mwyn mwyhau gwerth cymdeithasol o fewn eu cymunedau. Credwn ein bod wrth gefnogi Mentrau Cymdeithasol yn gallu manteisio ar fynediad i nwyddau a gwasanaethau lleol tra’n gwneud cyfraniad uniongyrchol at y cymunedau lleol […]

Wythnos Ail-lunio Yfory

9 February 2018

Ym mis Mehefin bydd Grỳp Wates yn cynnal y digwyddiad blynyddol Wythnos Ail-lunio Yfory, ar yr un pryd â’r Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli, a bydd cyflogedigion o bob rhan o’r busnes yn cymryd rhan. Llynedd, gwirfoddolodd 1,235 o bobl – tua thraean o’r gweithlu – a gwnaethpwyd 7,509 awr ar hyd a lled y wlad, gan […]

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.