Newyddion

Mwy o newyddion a straeon

Mwy o newyddion a straeon

Gwireddu’r addewid: Tai Cyngor newydd i Gaerdydd

6 November 2018

Bydd y tai cyngor newydd cyntaf fydd yn cael eu gwireddu fel rhan o raglen adeiladu tai flaenllaw’r Cyngor, Cartrefi Caerdydd, yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor yr wythnos hon. Bydd dau gartref â dwy ystafell wely i’w rhentu yn Nhŷ To Maen yn Llaneirwg yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor gan ei bartner datblygu, […]

Wates Residential yn dechrau gwaith ar bumed safle yng Nghaerdydd

29 August 2018

Carreg filltir fawr yn creu cyfleoedd swyddi i breswylwyr lleol Mae datblygwr cenedlaethol, Wates Residential, wedi dechrau gwaith ar ei bumed safle i adeiladu cartrefi newydd yng Nghaerdydd fel rhan o raglen adeiladu tai flaenllaw’r Cyngor. Mae’r gwaith yn cyrraedd carreg filltir fawr yn y rhaglen ‘Cartrefi Caerdydd’, partneriaeth 10 mlynedd rhwng Cyngor Caerdydd a […]

ADRODDIAD YSGOL

9 February 2018

Mae tîm Cartrefi Caerdydd wedi datblygu perthynas agos â’r ddwy ysgol sydd yn nalgylchoedd Golwg-y-Môr a Rhos Yr Arian. Mae ysgolion cynradd Oakfield a Meadowlane wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ar y safle ac oddi arno ac mae cydweithrediad parhaol â’r ddwy ysgol yn hanfodol ar gyfer ein hymrwymiad cymunedol cyfredol yn yr ardal leol. […]

Cefnogi Mentrau Cymdeithasol

9 February 2018

Rhan allweddol o agwedd Wates yw’r ffocws ar ddatblygu cysylltiadau gyda Mentrau Cymdeithasol (MC), sef sefydliadau sydd yn defnyddio’u gweithgareddau masnachol er mwyn mwyhau gwerth cymdeithasol o fewn eu cymunedau. Credwn ein bod wrth gefnogi Mentrau Cymdeithasol yn gallu manteisio ar fynediad i nwyddau a gwasanaethau lleol tra’n gwneud cyfraniad uniongyrchol at y cymunedau lleol […]

Wythnos Ail-lunio Yfory

9 February 2018

Ym mis Mehefin bydd Grỳp Wates yn cynnal y digwyddiad blynyddol Wythnos Ail-lunio Yfory, ar yr un pryd â’r Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli, a bydd cyflogedigion o bob rhan o’r busnes yn cymryd rhan. Llynedd, gwirfoddolodd 1,235 o bobl – tua thraean o’r gweithlu – a gwnaethpwyd 7,509 awr ar hyd a lled y wlad, gan […]

We have several ways of Helping you own or rent

Private purchase

This is the traditional purchase method where the purchaser arranges their own finance and purchases 100% of the home.

Help to Buy

With Help to Buy, you can buy a new home with just 5% deposit and a mortgage for 75% – whether you’re a first-time buyer or you’re moving on from your existing home.

More information

Assisted Home Ownership

A small number of affordable homes will be made available to the Council’s Assisted Home Ownership scheme. Offering an opportunity to eligible first time buyers who live or work in Cardiff to own a property on a shared ownership basis.

More information

Rented and affordable accommodation

Dedicated website with information about rented and affordable accommodation in Cardiff and aims to help those looking for a home to make choices about the most suitable option for them.

More information
Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.