Helygen

Mae’r Helygen yn gartref teuluol pâr â thair ystafell wely. Mae wedi’i osod yn feistrolgar a deniadol. Wedi’i drefnu dros dri llawr, mae’r tŷ trawiadol hwn wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern. Mae cegin/ardal fwyta a byw cynllun agored fawr ar y llawr gwaelod, gyda drysau Ffrengig yn arwain i’r ardd. Mae’r llawr cyntaf yn elwa o ystafell fyw ychwanegol gyda balconi hyd llawn yn edrych dros yr ardd, ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol. Ar yr ail lawr mae’r brif ystafell wely gydag ystafell gawod ensuite ac mae ystafell wely rhif 2 ym mlaen y tŷ. Mae’r Helygen yn cynnig lle parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.