Helygen

Mae’r Helygen yn gartref teuluol pâr â thair ystafell wely. Mae wedi’i osod yn feistrolgar a deniadol. Wedi’i drefnu dros dri llawr, mae’r tŷ trawiadol hwn wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern. Mae cegin/ardal fwyta a byw cynllun agored fawr ar y llawr gwaelod, gyda drysau Ffrengig yn arwain i’r ardd. Mae’r llawr cyntaf yn elwa o ystafell fyw ychwanegol gyda balconi hyd llawn yn edrych dros yr ardd, ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol. Ar yr ail lawr mae’r brif ystafell wely gydag ystafell gawod ensuite ac mae ystafell wely rhif 2 ym mlaen y tŷ. Mae’r Helygen yn cynnig lle parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

2 Ystafelloedd Derbyn
3 Ystafelloedd gwely
1 Ystafell Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Ardal i’r Teulu 4612mm x 3084mm 15’1” x 10’1”
Cegin 4901mm x 2785mm 16’1” x 9’1”
Llawr cyntaf
Ystafell Fyw 4612mm x 3084mm 15’1 x 10’1”
Ystafell Wely 3 4612mm x 2693mm 15’1 x 8’8”
Ail lawr
Prif Ystafell Wely 4612mm x 3082mm 15’1 x 10’1”
Ystafell Wely 2 4612mm x 2693mm 15’1 x 8’8”
Cyfanswm yr ardal fyw 122 sqm 1314 sq.ft.
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.