Lili’r Dŵr

Mae Lili’r Dŵr yn dŷ pâr â dwy ystafell wely. Mae’n cynnwys cegin/man bwyta cynllun agored wedi’i chynllunio ar gyfer byw’n hyblyg gydag unedau deniadol ac offer integredig. Mae’r ystafell fyw fawr ar wahân yng nghefn yr eiddo yn cynnig mynediad i’r ardd drwy ddrysau Ffrengig dwbl, sy’n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. I fyny’r grisiau mae dwy ystafell wely o faint da ac ystafell ymolchi deuluol o faint da. Mae Lili’r Dŵr yn cynnig parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

1 Ystafell Dderbyn
2 Ystafelloedd gwely
1 Ystafell Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Ystafell Fyw 4068mm x 2933mm 13’3” x 9’6”
Cegin/Man bwyta 4591mm x 1983mm 15’1” x 6’4”
Llawr cyntaf
Prif Ystafell Wely 4068mm x 3030mm 13’3” x 10”
Ystafell Wely 2 4068mm x 2406mm 13’3” x 7’9”
Cyfanswm yr ardal fyw 62 sqm 667 sq.ft.
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.