Lili’r Dŵr

Mae Lili’r Dŵr yn dŷ pâr â dwy ystafell wely. Mae’n cynnwys cegin/man bwyta cynllun agored wedi’i chynllunio ar gyfer byw’n hyblyg gydag unedau deniadol ac offer integredig. Mae’r ystafell fyw fawr ar wahân yng nghefn yr eiddo yn cynnig mynediad i’r ardd drwy ddrysau Ffrengig dwbl, sy’n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. I fyny’r grisiau mae dwy ystafell wely o faint da ac ystafell ymolchi deuluol o faint da. Mae Lili’r Dŵr yn cynnig parcio oddi ar y stryd i ddau gar.

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.