Suran

Mae’r tŷ sengl hwn â thair ystafell wely wedi’i gynllunio’n wych ac mae ganddo gegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw ar wahân gyda mynediad i’r patio a’r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl.  Mae’r llawr gwaelod hefyd yn cynnwys ystafell gotiau.

Mae gan y llawr cyntaf dair ystafell wely gyda’r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol ar wahân yn gwasanaethu’r ddwy ystafell wely arall. Mae’r Suran yn cynnwys dau fan parcio ceir.

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.