Morton

Combining style with substance, Silvervale Park presents elegant, contemporary living spaces, filled with light and meticulously finished with quality fixtures and fittings. Located just off Willowbrook Drive, Phase 2 of this development will comprise of 4 bedroom houses. All houses feature private front and rear gardens.

GROUND FLOOR
Kitchen 4.59m x 2.79m 15’1″ x 9’2″
Lounge/Dining 5.02m x 3.67m 16’6″ x 12’0
The Morton Ground Floor
FIRST FLOOR
Bedroom 2 4.30m x 2.91m 14’1″ x 9’7″
Bedroom 3 3.96m x 2.91m 13’0″ x 9’7″
Bedroom 4 3.67m x 2.01m 12’0″ x 6’7″
Bathroom 2.01m x 1.89m 6’7″ x 6’2″
The Morton First Floor
SECOND FLOOR
Master Bedroom 4.94m x 3.73m 16’2″ x 12’3″
The Morton Second Floor
Cyffredinol
 • Waliau a nenfydau llyfn wedi’u paentio’n wyn
 • Drysau mewnol gwedd orffenedig lliw gwyn
 • Nwyddau haearn crôm gloyw ar ddrysau mewnol
 • Pwyntiau teledu a theleffon yn y lolfa a’r brif ystafell wely
 • Larymau tân a synwyryddion gwres prif gyflenwad wedi’u gosod yn y ceginau
 • Gosodiadau golau lampau crog drwyddo draw
 • Boeler cyfunol nwy ar gyfer gwresogi a dŵr poeth
Cegin
 • Ceginau cynllun proffesiynol Richmond o’r gyfres Moorland, dewis o liwiau
 • Yn cynnwys arwynebau gwaith, sblasgefnau alwminiwm neu wydr tu ôl i’r hob
 • Goleuadau LED o dan y cypyrddau wal
 • Sinc dur gwrthstaen bowlen a hanner â thap cymysgu
 • Ffwrn sengl integredig lefel isel o ddur gwrthstaen
 • Hob nwy 4-llosgydd integredig o ddur gwrthstaen
 • Simnai ffan echdynnu o ddur gwrthstaen
 • Gwagle ar gyfer oer/rhewgell
 • Gwagle ar gyfer peiriant golchi neu beiriant golchi/sychu
 • Gwagle ar gyfer peiriant golchi llestri (tai 3 a 4 ystafell wely yn unig)
 • Lloriau teils cerameg Porcelanosa mewn dewis o liwiau
 • Gosodiad golau bar crôm gloyw a sbotiau nenfwd
Ystafelloedd Ymolchi ac Ensuite
 • Offer ymolchfa gyfoes arbed dŵr Roca lliw gwyn
 • Basnau a thybiau ymolchi â thapiau cymysgu crôm gloyw Bristan
 • Cawod drydanol Bristan â fframiau gwydr a drysau deublyg crôm (ensuite yn unig)
 • Teils wal cerameg Porcelanosa mewn dewis o liwiau
 • Rheilen dyweli dwym siâp ysgol lliw gwyn
 • Golau nenfwd crôm gloyw siâp cylch

* Dibynnu ar y cam adeiladu

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

  General Information

  Request a call back/register for updates

  Please complete your details and we’ll be in touch soon.

  It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.