Mandon

Mae gan dŷ pâr pedair ystafell wely y Fandon dwy ystafell dderbyn, ystafell amlbwrpas ar wahân a stydi. Mae’r gegin/ardal fwyta/ardal deuluol cynllun agored eang yn cynnig cegin steilus wedi’i ffitio ac offer integredig gyda mynediad at y patio a’r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig steilus. Mae’r ystafell fyw a’r stydi wedi’u lleoli’n feddylgar ar flaen yr eiddo i ffwrdd o’r ardaloedd teuluol, prysur.

I fyny’r grisiau mae gan y brif ystafell wely ystafell gawod ensuite ac mae ystafell ymolchi deuluol yn gwasanaethu’r tair ystafell wely ddwbl arall. Hefyd mae gan y Fandon garej sengl ar wahân a man parcio ceir.

2 Ystafelloedd Derbyn
4 Ystafelloedd gwely
3 Ystafelloedd Ymolchi

Cartrefi Eraill

Draenen Wen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eithin

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Mandon

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Clychau’r gog

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.