Collen

Mae gan y cartref teuluol sengl hwn bedair ystafell wely, cegin/man bwyta cynllun agored a mynediad i batio a gardd gefn drwy ddrysau Ffrengig cyfoes. Mae’r gegin yn cynnwys unedau deniadol ac integredig ac mae ystafell amlbwrpas ddefnyddiol wedi’i lleoli ar wahân. Mae’r ystafell fyw ar wahân ac o faint hael ac wedi’i lleoli ym mlaen y tŷ ac mae yna ystafell gotiau ddefnyddiol i gwblhau’r llawr gwaelod. Mae gan y brif ystafell wely ystafell gawod ensuite ac mae ystafell ymolchi deuluol yn gwasanaethu’r tair ystafell wely arall. Mae gan y Gollen ddau le parcio oddi ar y stryd.

1 Ystafell Dderbyn
3 Ystafelloedd gwely
2 Ystafelloedd Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Ystafell Fyw 5300mm x 3354mm 17’4” x 11’0”
Cegin/Man bwyta 6122mm x 3485mm 20’1” x 11’4”
Ystafell Wasanaethau 1792mm x 1414mm 5’9” x 4’6”
Llawr cyntaf
Prif Ystafell Wely 3755mm x 3266mm 12’3” x 10’7”
Ystafell Wely 2 3563mm x 2876mm 11’7” x 9’4”
Ystafell Wely 3 3150mm x 2445mm 10’3” x 8’0”
Ystafell Wely 4 2761mm x 2694mm 9’1” x 8’8”
Cyfanswm yr ardal fyw 109 sqm 1178 sq.ft.
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.