Collen

Mae gan y cartref teuluol sengl hwn bedair ystafell wely, cegin/man bwyta cynllun agored a mynediad i batio a gardd gefn drwy ddrysau Ffrengig cyfoes. Mae’r gegin yn cynnwys unedau deniadol ac integredig ac mae ystafell amlbwrpas ddefnyddiol wedi’i lleoli ar wahân. Mae’r ystafell fyw ar wahân ac o faint hael ac wedi’i lleoli ym mlaen y tŷ ac mae yna ystafell gotiau ddefnyddiol i gwblhau’r llawr gwaelod. Mae gan y brif ystafell wely ystafell gawod ensuite ac mae ystafell ymolchi deuluol yn gwasanaethu’r tair ystafell wely arall. Mae gan y Gollen ddau le parcio oddi ar y stryd.

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.