Fioled

Mae’r Fioled yn breswylfa pedair ystafell wely sydd wedi’i chynllunio’n dda, gyda llety wedi’i drefnu dros dri llawr.  Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys cegin/ardal fwyta cynllun agored gydag unedau modern, chwaethus ac offer integredig, ac mae yna ystafell fyw ar wahân hefyd gyda mynediad i’r patio a’r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl deniadol.  Mae ystafell gotiau ym mlaen y cartref hwn.

Ar y llawr cyntaf mae tair ystafell wely, gydag ystafell gawod ensuite yn ystafell wely rhif dau, ac ystafell ymolchi deuluol.  Mae’r brif ystafell wely ac ystafell gawod ensuite ar yr ail lawr, sy’n ffurfio swît ar wahân o ystafelloedd neu randy i westeion.  Mae gan y Fioled garej ar wahân a man parcio oddi ar y stryd.

1 Ystafell Dderbyn
4 Ystafelloedd gwely
4 Ystafelloedd Ymolchi

Cartrefi Eraill

Draenen Wen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eithin

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Mandon

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Clychau’r gog

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Corsen

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Fioled

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.