Eirlys

Mae’r Eirlys yn breswylfa pedair ystafell wely sydd wedi’i chynllunio’n dda, gyda llety wedi’i drefnu dros dri llawr. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys cegin/ardal fwyta cynllun agored gydag unedau modern, chwaethus ac offer integredig, ac mae yna ystafell fyw ar wahân hefyd gyda mynediad i’r patio a’r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl deniadol. Mae ystafell gotiau ym mlaen y cartref hwn. Ar y llawr cyntaf mae tair ystafell wely, gydag ystafell gawod ensuite yn ystafell wely rhif un, ac ystafell ymolchi deuluol. Mae’r brif ystafell wely ac ystafell gawod ensuite ar yr ail lawr. Mae gan yr Eirlys garej ar wahân a lle parcio oddi ar y stryd.

1 Ystafell Dderbyn
4 Ystafelloedd gwely
3 Ystafelloedd Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Ystafell Fyw 4982mm x 3264mm 16’3” x 10’7”
Cegin/Man bwyta 4901mm x 2785mm 16’1” x 9’1”
Llawr cyntaf
Ystafell Wely 2 2798mm x 2750mm 9’8” x 9’0”
Ystafell Wely 3 2978mm x 2750mm 9’8” x 9’0”
Ystafell Wely 4 3264mm x 2137mm 10’7” x 7’0”
Ail lawr
Prif Ystafell Wely 4499mm x 3910mm 14’8” x 12’8”
Cyfanswm yr ardal fyw 105 sqm 1129 sq.ft.
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.