Draenen Wen

Mae’r Ddraenen Wen yn dŷ sengl â thair ystafell wely.  Mae’n cynnwys cegin/ardal fwyta cynllun agored sydd wedi’i chynllunio ar gyfer byw’n hyblyg gydag unedau deniadol, offer integredig a drysau Ffrengig dwbl sy’n arwain y tu allan i’r patio a’r ardd gefn, sy’n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. Mae ystafell fyw ar wahân ac ystafell gotiau hefyd ar y llawr gwaelod.

I fyny’r grisiau mae tair ystafell wely o faint da ac mae’r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell ymolchi ensuite.   Mae yna ystafell ymolchi deuluol hefyd. Mae gan y Ddraenen Wen garej ar wahân a man parcio oddi ar y stryd.

1 Ystafell Dderbyn
3 Ystafelloedd gwely
3 Ystafelloedd Ymolchi

Cartrefi Eraill

Draenen Wen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eithin

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Mandon

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Clychau’r gog

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.