Derwen

Mae’r Dderwen yn gartref teuluol sengl â phum ystafell wely. Mae wedi’i osod yn feistrolgar a deniadol. Wedi’i drefnu dros dri llawr, mae’r tŷ trawiadol hwn wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern. Mae cegin/man bwyta cynllun agored fawr gyda llawer o ffenestri i sicrhau bod yr ardal yn olau ac yn cael digon o awyr iach, tra bod ystafell fyw ar wahân gyda drysau Ffrengig sy’n arwain allan i’r patio a’r ardd gefn. Mae yna ystafell gotiau ar y llawr gwaelod hefyd. Mae pedair ystafell wely ar y llawr cyntaf, gan gynnwys ystafell gawod ensuite yn ystafell wely rhif un, ac ystafell ymolchi deuluol. Mae’r brif ystafell wely ac ystafell gawod ensuite ar yr ail lawr, sy’n ffurfio swît ar wahân o ystafelloedd neu randy i westeion. Mae gan y Dderwen garej ar wahân a pharcio ychwanegol oddi ar y stryd.

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.