Derwen

Mae’r Dderwen yn gartref teuluol sengl â phum ystafell wely. Mae wedi’i osod yn feistrolgar a deniadol. Wedi’i drefnu dros dri llawr, mae’r tŷ trawiadol hwn wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern. Mae cegin/man bwyta cynllun agored fawr gyda llawer o ffenestri i sicrhau bod yr ardal yn olau ac yn cael digon o awyr iach, tra bod ystafell fyw ar wahân gyda drysau Ffrengig sy’n arwain allan i’r patio a’r ardd gefn. Mae yna ystafell gotiau ar y llawr gwaelod hefyd. Mae pedair ystafell wely ar y llawr cyntaf, gan gynnwys ystafell gawod ensuite yn ystafell wely rhif un, ac ystafell ymolchi deuluol. Mae’r brif ystafell wely ac ystafell gawod ensuite ar yr ail lawr, sy’n ffurfio swît ar wahân o ystafelloedd neu randy i westeion. Mae gan y Dderwen garej ar wahân a pharcio ychwanegol oddi ar y stryd.

1 Ystafell Dderbyn
5 Ystafelloedd gwely
3 Ystafelloedd Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Ystafell Fyw 6685mm x 3365mm 21’9” x 11’0”
Cegin/Man bwyta 6685mm x 4857mm 21’9” x 15’9”
Llawr cyntaf
Ystafell Wely 2 3634mm x 2930mm 11’9” x 9’6”
Ystafell Wely 32 3420mm x 2564mm 11’2” x 8’4”
Ystafell Wely 42 3605mm x 2866mm 11’8” x 9’4”
Ystafell Wely 52 2984mm x 2423mm 9’8” x 7’9”
Ail lawr
Prif Ystafell Wely 5413mm x 3118mm 17’8” x 10’2”
Cyfanswm yr ardal fyw 140 sqm 1506 sq.ft.
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.