Clychau’r gog

Mae’r Clychau’r gog yn dŷ siâp L â ffenestri ar bob ochr i’r drws ffrynt wedi’i adeiladu i ddyluniad unigryw gyda phedair ystafell wely. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys stiwdio sy’n wynebu’r blaen ar un ochr ac ardal gegin a bwyta fawr ar yr ochr arall, wedi’i ategu gan ystafell amlbwrpas wrth ymyl y gegin. Mae cefn y tŷ wedi’i lenwi gan ystafell fyw helaeth, ynghyd â drysau Ffrengig sy’n arwain allan i’r ardd.

Wrth symud i’r llawr cyntaf, fe welwch ystafell feistr o faint hael yn y cefn, gyda’i hystafell gawod ensuite ei hun. Yn ogystal, mae tair ystafell wely arall, gydag un o’r ystafelloedd gwely hefyd yn cynnwys ensuite. Ac yn olaf o ran yr ystafelloedd ar y llawr hwn, mae ystafell ymolchi

2 Ystafelloedd Derbyn
4 Ystafelloedd gwely
3 Ystafelloedd Ymolchi

Cartrefi Eraill

Draenen Wen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eithin

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Mandon

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Clychau’r gog

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.