Celyn

Mae’r Celyn yn gartref teuluol sengl hynod gymesur â phum ystafell wely.   Wedi’i drefnu dros dri llawr, mae’r tŷ trawiadol hwn wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion y teulu prysur modern.  Mae cegin/ardal fwyta cynllun agored fawr gyda llawer o ffenestri i sicrhau bod yr ardal yn olau ac yn cael digon o awyr iach, tra bod ystafell fyw ar wahân gyda drysau Ffrengig sy’n arwain allan i’r patio a’r ardd gefn.  Mae yna ystafell gotiau ar y llawr gwaelod hefyd.

Mae pedair ystafell wely ar y llawr cyntaf, gan gynnwys ystafell gawod ensuite yn ystafell wely rhif dau, ac ystafell ymolchi deuluol.  Ar yr ail lawr mae swît y brif ystafell wely sy’n cynnwys y brif ystafell wely ac ystafell gawod ensuite, ac mae’r ddwy wedi’u lleoli ar frig y tŷ gyda ffenestri Velux. Mae gan y Celyn garej ar wahân a man parcio ychwanegol oddi ar y stryd.

Cartrefi Eraill

Celyn

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Corsen

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Draenen Wen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eithin

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Fioled

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Suran

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Mandon

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Bedwen

Cartrefi un ystafell wely Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.