Carnasiwn

Mae’r tŷ pâr hwn â thair ystafell wely wedi’i gynllunio’n wych ac mae ganddo gegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw ar wahân gyda mynediad i’r patio a’r ardd gefn drwy ddrysau Ffrengig dwbl. Mae’r llawr gwaelod hefyd yn cynnwys ystafell gotiau. Mae gan y llawr cyntaf dair ystafell wely gyda’r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol ar wahân yn gwasanaethu’r ddwy ystafell wely arall. Daw’r Carnasiwn gyda dau le parcio.

1 Ystafell Dderbyn
3 Ystafelloedd gwely
1 Ystafell Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Ystafell Fyw 4982mm x 3262mm 16’3” x 10’7”
Cegin/Man bwyta 4902mm x 2785mm 16’3” x 9’1”
Llawr cyntaf
Prif Ystafell Wely 2798mm x 2750mm 9’2” x 9’0”
Ystafell Wely 2 2978mm x 2750mm 9’8” x 9’0”
Ystafell Wely 3 3264mm x 2137mm 10’7” x 7’0”
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.