Camri

Mae’r Camri’n dŷ sengl â ffrynt dwbl a phedair ystafell wely. Mae’n cynnwys cegin/man bwyta fawr, cynllun agored wedi’i chynllunio ar gyfer byw’n hyblyg, gydag unedau deniadol ac offer integredig. Mae ystafell fyw ar wahân yn cynnwys drysau Ffrengig dwbl sy’n arwain y tu allan i’r patio a’r ardd gefn, sy’n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. Mae yna ystafell gotiau ddefnyddiol ar y llawr gwaelod hefyd. I fyny’r grisiau mae pedair ystafell wely o faint da gyda’r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae yna ystafell ymolchi deuluol ar y llawr hwn hefyd. Mae’r Camri’n cynnig dau le parcio oddi ar y stryd ac mae rhai’n brolio eu garej eu hunain.

1 Ystafell Dderbyn
4 Ystafelloedd gwely
2 Ystafelloedd Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Ystafell Fyw 6685mm x 3365mm 21’9” x 11’0”
Cegin/Man bwyta 6685mm x 4857mm 21’9” x 15’9”
Llawr cyntaf
Prif Ystafell Wely Wely 2959mm x 2423mm 14'6" x 11'7"
Ystafell Wely 2 3634mm x 3022mm 11’9” x 9’9”
Ystafell Wely 3 3631mm x 2864mm 11’9” x 9’4”
Ystafell Wely 4 2959mm x 2423mm 9’7” x 7’9”
Cyfanswm yr ardal fyw 112 sqm 1205 sq.ft
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.