Camri

Mae’r Camri’n dŷ sengl â ffrynt dwbl a phedair ystafell wely. Mae’n cynnwys cegin/man bwyta fawr, cynllun agored wedi’i chynllunio ar gyfer byw’n hyblyg, gydag unedau deniadol ac offer integredig. Mae ystafell fyw ar wahân yn cynnwys drysau Ffrengig dwbl sy’n arwain y tu allan i’r patio a’r ardd gefn, sy’n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. Mae yna ystafell gotiau ddefnyddiol ar y llawr gwaelod hefyd. I fyny’r grisiau mae pedair ystafell wely o faint da gyda’r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae yna ystafell ymolchi deuluol ar y llawr hwn hefyd. Mae’r Camri’n cynnig dau le parcio oddi ar y stryd ac mae rhai’n brolio eu garej eu hunain.

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.