Afallen

Mae’r Afallen yn dŷ sengl â thair ystafell wely a ffrynt dwbl. Mae’n cynnwys cegin/ardal fwyta fawr, cynllun agored sydd wedi’i chynllunio ar gyfer byw’n hyblyg gydag unedau deniadol, offer integredig a drysau Ffrengig dwbl sy’n arwain y tu allan i’r patio a’r ardd, sy’n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. Mae ystafell fyw ar wahân ac ystafell gotiau hefyd ar y llawr gwaelod. I fyny’r grisiau mae tair ystafell wely o faint da gyda’r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae yna ystafell ymolchi deuluol hefyd. Mae’r Afallen yn cynnig dau le parcio oddi ar y stryd..

1 Ystafell Dderbyn
3 Ystafelloedd gwely
2 Ystafelloedd Ymolchi
Pwynt Codi Tâl EV
Technoleg Carbon Isel
Paneli Solar

Cynllun Llawr

Llawr gwaelod
Lolfa 5672mm x 3199mm 18’6” x 10’5”
Cegin/Man bwyta 5672mm x 4910mm 18’6” x 16’1”
Llawr cyntaf
Prif Ystafell Wely 3360mm x 3254mm 11’0”x10’7”
Ystafell Wely 2 3225mm x 2878mm 10’6” x 9’4”
Ystafell Wely 3 2860mm x 2699mm 9’4” x 8’9”
Cyfanswm yr ardal fyw 94 sqm 1009 sq.ft.
Pwyntiau mesur
C Cwpwrdd
AC Cwpwrdd Awyru
EC Cwpwrdd Ynni

Mesuriadau bras yn unig sydd yn y cynlluniau llawr a dangosol yw’r cynlluniau dodrefn. Cymerir mesuriadau dimensiwn o’r pwyntiau mesur a nodwyd a dim ond at ddibenion canllaw y maent, ac ni fwriedir eu defnyddio i gyfrifo meintiau carped, gofod cyfarpar nac
eitemau o ddodrefn. Mae amrywiad o +/- 5% yn y dimensiynau. Dyddiad cyhoeddi’r cynllun llawr: Hydref 2021.

GWYBODAETH AM WERTHIANNAU YMLAEN LLAW - SYLWCH Y GALL Y MANYLION A GEIR YMA NEWID. CYSYLLTWCH Â WATES RESIDENTIAL NEU ASIANT GWERTHU PENODEDIG I GAEL RHAGOR O WYBODAETH.

Cartrefi Eraill

Camri

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Carnasiwn

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Collen

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Dahlia

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Afallen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Derwen

CARTREFI PUM YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Eirlys

CARTREFI PEDAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Helygen

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Lili’r Dŵr

CARTREFI DWY YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth

Miaren

CARTREFI TAIR YSTAFELL WELY Mwy o wybodaeth
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.