Afallen

Mae’r Afallen yn dŷ sengl â thair ystafell wely a ffrynt dwbl. Mae’n cynnwys cegin/ardal fwyta fawr, cynllun agored sydd wedi’i chynllunio ar gyfer byw’n hyblyg gydag unedau deniadol, offer integredig a drysau Ffrengig dwbl sy’n arwain y tu allan i’r patio a’r ardd, sy’n berffaith ar gyfer diwrnodau braf o haf. Mae ystafell fyw ar wahân ac ystafell gotiau hefyd ar y llawr gwaelod. I fyny’r grisiau mae tair ystafell wely o faint da gyda’r brif ystafell wely yn cynnwys ystafell gawod ensuite. Mae yna ystafell ymolchi deuluol hefyd. Mae’r Afallen yn cynnig dau le parcio oddi ar y stryd..

Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.