Dweud eich dweud

Mae Cartrefi Caerdydd yn creu cymunedau a chymdogaethau newydd ledled Caerdydd. Rydym wrthi’n cyflwyno ceisiadau Cynllunio ar gyfer nifer o safleoedd a hoffem glywed eich barn cyn i ni gyflwyno’r ceisiadau.

Mae’r ymgynghoriadau isod ar gyfer safleoedd nad ydynt yn gofyn am Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais (YCGC) ffurfiol, fel safleoedd o dan 10 uned neu safleoedd sydd eisoes â chaniatâd amlinellol.

Cherrydale Road

Mae Cyngor Caerdydd a Wates Residential yn cynnig datblygu’r ardal o dir glaswellt oddi ar Cherrydale Road fel rhan o raglen datblygiad tai Cartrefi Caerdydd.

Mae’r cynnig ar gyfer saith byngalo er mwyn darparu tai cyngor y mae mawr eu hangen ar gyfer pobl hŷn. Rydym yn gobeithio cyflwyno’r cais cynllunio erbyn diwedd mis Mehefin.  Hoffem roi’r cyfle i chi weld y cynigion a gwneud sylwadau’n anffurfiol cyn i ni gyflwyno’r cynllun i’r awdurdod cynllunio.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy am y cynnig. Ni fydd unrhyw sylwadau a wnewch nawr yn effeithio ar sylwadau ffurfiol a wnewch yn ystod y broses gynllunio statudol. Os ydych chi’n byw mewn eiddo sy’n ffinio â’r safle, byddwch yn derbyn llythyr gan yr awdurdod cynllunio maes o law. Fel arall, bydd hysbysiadau safle yn cael eu harddangos yn yr ardal leol.

FIND OUT MORE
Keep in touch with all the lastest Cardiff Living news by liking us on Facebook and Instagram