Dweud eich dweud

Mae Cartrefi Caerdydd yn creu cymunedau a chymdogaethau newydd ledled Caerdydd. Rydym wrthi’n cyflwyno ceisiadau Cynllunio ar gyfer nifer o safleoedd a hoffem glywed eich barn cyn i ni gyflwyno’r ceisiadau.

Mae’r ymgynghoriadau isod ar gyfer safleoedd nad ydynt yn gofyn am Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais (YCGC) ffurfiol, fel safleoedd o dan 10 uned neu safleoedd sydd eisoes â chaniatâd amlinellol.

Gogledd Willowbrook

Mae Cyngor Caerdydd a Wates Residential yn cynnig datblygu'r safle i'r gogledd o Willowbrook Drive ar gyfer tai fel rhan o raglen Cartrefi Caerdydd.

Bydd y 70 cartref newydd yn Llaneirwg yn gymysgedd o dai sengl a phâr, fflatiau a byngalo. Bydd y cartrefi’n gymysgedd o dai fforddiadwy i Gyngor Caerdydd ac unedau i’w gwerthu ar y farchnad agored. Bydd y cartrefi newydd wedi'u lleoli ynghanol coed aeddfed, gyda golygfeydd o’r coedwigoedd a'r caeau chwarae cyfagos.

Ein nod yw cyflwyno'r cais cynllunio materion a gedwir yn ôl ddiwedd Mawrth 2021. Hoffem roi’r cyfle i chi weld a gwneud sylwadau’n anffurfiol ar y cynigion cyn i ni gyflwyno’r cynllun i’r awdurdod cynllunio.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy am y cynnig. Ni fydd unrhyw sylwadau a wnewch nawr yn effeithio ar unrhyw sylwadau ffurfiol a wnewch yn ystod...

FIND OUT MORE
Keep in touch with all the lastest Cardiff Living news by liking us on Facebook and Instagram