Dweud eich dweud

Mae Cartrefi Caerdydd yn creu cymunedau a chymdogaethau newydd ledled Caerdydd. Rydym wrthi’n cyflwyno ceisiadau Cynllunio ar gyfer nifer o safleoedd a hoffem glywed eich barn cyn i ni gyflwyno’r ceisiadau.

Mae’r ymgynghoriadau isod ar gyfer safleoedd nad ydynt yn gofyn am Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais (YCGC) ffurfiol, fel safleoedd o dan 10 uned neu safleoedd sydd eisoes â chaniatâd amlinellol.

Cyn-Goleg Llanfihangel

Mae Cyngor Caerdydd a Wates Residential yn cynnig creu Pentref Llesiant newydd ar hen safle Coleg Llanfihangel, fel rhan o’n rhaglen datblygu tai Cartrefi Caerdydd.

Hoffem gael eich syniadau ar ein cysyniadau cychwynnol i lywio’r gwaith o ddatblygu’r cynllun.  Cliciwch ar y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth.

FIND OUT MORE