Aspect Place

YN DOD CYN HIR

Mae Plas y ddol yn ddatblygiad newydd cyffrous gan y Cyngor, sy’n darparu 42 o gartrefi Cyngor y mae mawr eu hangen ar gyfer rhentu cymdeithasol neu eu gwerthu drwy gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.

Bydd y datblygiad yn cynnwys 30 o fflatiau gan gynnwys 25 o fflatiau dwy ystafell wely, 5 fflat un ystafell wely a 12 tŷ ystablau dwy ystafell wely. Bydd pob cartref yn olau a chyda digon o le ac ardaloedd byw/bwyta a chegin cynllun agored. Bydd gan rai cartrefi rywfaint o le awyr agored preifat gyda naill ai balconi, teras neu ardd. Bydd gan y fflatiau iard gymunedol a rennir hefyd.

Ni fydd Plas y ddol yn cael ei ryddhau tan dymor yr hydref 2022 felly i gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor, cofrestrwch isod.

 

Cofrestrwch eich diddordeb

  COFRESTRWCH HEDDIW

  Caiff y wybodaeth a roddir gennych wrth anfon sylwadau ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

  Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben y’i rhoddir.  Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.

  Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg e-bostiwch datblygutai@caerdydd.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu’ch data personol darllenwch ein Polisi Preifatrwydd -  - neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW, e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk

  Cofrestrwch eich diddordeb

  Ffoniwch ni

  Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

   Plas y ddol

   Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

   Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

   Caiff y wybodaeth a roddir gennych wrth anfon sylwadau ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

   Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben y’i rhoddir.  Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.

   Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg e-bostiwch datblygutai@caerdydd.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu’ch data personol darllenwch ein Polisi Preifatrwydd -  - neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW, e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk