Reidio eich beic Mwynhewch yr amgylchoedd lleol drwy feicio o Maes y Fasarnen. Nid yn unig y mae’n ddewis gwyrddach ond gallwch gyrraedd Gorsaf Drenau’r Mynydd Bychan o fewn tua 20 munud
Mynd ar y bws Mae llwybrau 49 a 50 yn gweithredu’n aml o Ganol Caerdydd i Heol Ball, sydd ond yn daith gerdded tair munud o Maes y Fasarnen.
Mynd ar y trên Yr brif orsaf reilffordd agosaf yw Canol Caerdydd gyda gwasanaethau trên i Fanceinion, Bryste, Birmingham, Caerloyw a Paddington Llundain. Y Mynydd Bychan Uchaf yw’r orsaf drenau leol agosaf.
Teithio yn y car Mae canol dinas Caerdydd yn cynnig ystod dda o gyfleusterau parcio yn ogystal â’r gwasanaeth Parcio a Theithio, sy’n golygu bod mynd â’r car allan yn ddi-drafferth. Mae Maes y Fasarnen yn agos at yr M4 sy’n rhoi mynediad cyflym i gyrchfannau eraill yng Nghymru ac ar draws y bont i Fryste ac i Lundain.
Mynd am dro P’un a ydych chi’n mynd at y meddyg neu i’r llyfrgell, gallwch gyrraedd eich holl wasanaethau lleol o ddydd i ddydd ar droed.
Cyrraedd y maes awyr Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Caerdydd mewn car neu ar drafnidiaeth gyhoeddus o Maes y Fasarnen. Mae’r maes awyr prysur hwn yn cynnig teithiau hedfan uniongyrchol i lawer o gyrchfannau Ewropeaidd poblogaidd.