COMING SOON

Maple Fields is a collection of 2, 3, 4 and 5 bedroom family homes designed around tree lined avenues and large open spaces.

Located in Llanrumney, a large suburb in the east of Cardiff and within easy access of the A4, Cardiff City Centre and M40, Maple Fields adjoins the University of Wales, playing fields and the Rhymney River. 70 of the homes are available for private sale and 28 through shared ownership. Many of the homes qualify for Help to Buy – Wales.

REGISTER YOUR INTEREST BELOW AND WE WILL CONTACT YOU WITH MORE INFORMATION WHEN WE CAN

    COFRESTRWCH HEDDIW

    Caiff y wybodaeth a roddir gennych wrth anfon sylwadau ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

    Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben y’i rhoddir.  Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.

    Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg e-bostiwch datblygutai@caerdydd.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu’ch data personol darllenwch ein Polisi Preifatrwydd -  - neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW, e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk