Cysylltiadau Teithio

Reidio eich beic Mwynhewch yr amgylchoedd lleol drwy feicio o Lwyn Aethnen. Nid yn unig y mae’n ddewis gwyrddach ond gallwch gyrraedd Gorsaf Drenau’r Mynydd Bychan o fewn tua 20 munud
Mynd ar y bws Mae llwybrau 44, 45 a 45B yn gweithredu’n aml (gwasanaeth bob 5 munud, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn) o Ganol Caerdydd i Heol Casnewydd, sydd ond yn daith gerdded tair munud o Lwyn Aethnen.
Mynd ar y trên Yr brif orsaf reilffordd agosaf yw Canol Caerdydd gyda gwasanaethau trên i Fanceinion, Bryste, Birmingham, Caerloyw a Paddington Llundain. Y Mynydd Bychan Uchaf yw’r orsaf drenau leol agosaf.
Teithio yn y car Mae canol dinas Caerdydd yn cynnig ystod dda o gyfleusterau parcio yn ogystal â’r gwasanaeth Parcio a Theithio, sy’n golygu bod mynd â’r car allan yn ddi-drafferth. Mae Llwyn Aethnen yn agos at yr M4 sy’n rhoi mynediad cyflym i gyrchfannau eraill yng Nghymru ac ar draws y bont i Fryste ac i Lundain.
Mynd am dro P’un a ydych chi’n mynd at y meddyg neu i’r llyfrgell, gallwch gyrraedd eich holl wasanaethau lleol o ddydd i ddydd ar droed.
Cyrraedd y maes awyr Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Caerdydd mewn car neu ar drafnidiaeth gyhoeddus o Lwyn Aethnen. Mae’r maes awyr prysur hwn yn cynnig teithiau hedfan uniongyrchol i lawer o gyrchfannau Ewropeaidd poblogaidd.

Ysgolion Lleol

Mae dewis da o ysgolion cynradd ac uwchradd lleol. Mae gan bob ysgol yn yr ardal o leiaf Adroddiad da gan Estyn.

YSGOLION CYNRADD

Dalgylch Saesneg: Mae Ysgol Gynradd Greenway ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed ac wedi derbyn Adroddiad estyn da.

Dalgylch Cymraeg: Mae gan Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, sydd ar gyfer plant 3-11 oed, Adroddiad estyn da hefyd.

YSGOLION UWCHRADD

Ysgol Uwchradd Saesneg: Ysgol Uwchradd y Dwyrain, ar gyfer plant 11 – 18 oed.

Ysgol Uwchradd Cymraeg: Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn ysgol Gymraeg ddynodedig i blant rhwng 11 a 18 oed. Mae wedi cael Adroddiad da gan Estyn.

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    Llwyn Aethnen

    Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

    Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

    Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.