Contact Us

Ymweld â ni

Mae’r swyddfa werthu ar gau i ymwelwyr yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ond rydym yn gweithio o bell a gellir cysylltu â ni dros y ffôn ac e-bost ar gyfer unrhyw ymholiadau gwerthiant.

 • Hampton Court Road
 • Plots 1-43,
 • Penylan
 • CF23 9DH

Ffoniwch Ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am – 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

0330 123 0008

E-bostiwch ni.

sales@cardiffliving. wales

  Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

  Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan

  Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

  Ar gyfer Llywio Lloeren defnyddiwch CF23 9DH