Mae Brookfield Drive yn ddatblygiad newydd cyffrous gan y Cyngor, sy'n darparu cymysgedd o 28 o gartrefi Cyngor hynod ynni-effeithlon ar gyfer rhent cymdeithasol.

Bydd y datblygiad yn cynnwys 15 o fflatiau gan gynnwys 6 fflat dwy ystafell wely, 9 fflat un ystafell wely a 13 tŷ. Bydd pob cartref yn olau a chyda digon o le ac ardaloedd byw/bwyta a chegin cynllun agored. Bydd gan rai cartrefi rywfaint o ofod awyr agored preifat gyda naill ai balconi, teras neu ardd. Bydd gan y fflatiau iard gymunedol a rennir hefyd.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch ni ar 029 2240 6777 neu cliciwch ar y ddolen ganlynol cardiffhousing.co.uk