EICH HELPU I DDOD O HYD I'CH CARTREF PERFFAITH

EICH HELPU I DDOD O HYD I'CH CARTREF PERFFAITH

Gyda Chymorth i Brynu, gallwch brynu cartref newydd gyda dim ond blaendal o 5% a morgais ar gyfer 75% – p’un a ydych yn brynwr tro cyntaf neu’n symud ymlaen o’ch cartref presennol.

Mae’r Llywodraeth yn rhoi benthyg hyd at 20% o gost eich cartref newydd, felly bydd angen morgais o 75% arnoch i wneud yn iawn am weddill y pris prynu. Y Cymorth i Brynu: Mae’r Benthyciad Ecwiti yn ddi-log am 5 mlynedd a gellir ei ad-dalu ar unrhyw adeg neu ar ôl gwerthu’r cartref. Mae’r benthyciad ecwiti o 20 y cant yn ddi-log am 5 mlynedd ac ym mlwyddyn 6 codir ffi o 1.75 y cant o’r benthyciad, a delir yn fisol drwy ddebyd uniongyrchol. Mae’r ffi yn cynyddu’n flynyddol yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) + 1 y cant. Gellir ad-dalu’r benthyciad ar unrhyw adeg ar swm sy’n hafal i 20 y cant o werth y farchnad, p’un a yw gwerth yr eiddo wedi cynyddu neu ostwng.
Caniateir ad-daliadau rhannol ar isafswm o 10 y cant o werth y farchnad ar adeg yr ad-daliad. Rhaid ad-dalu’r benthyciad wrth werthu’r eiddo neu ar ôl 25 mlynedd, pa un bynnag a ddaw gyntaf.

Cyhoeddi cynllun Cymorth i Brynu newydd ar gyfer Prynwyr Tro Cyntaf

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun Cymorth i Brynu newydd i redeg o 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2023. Mae wedi’i gyfyngu i brynwyr tro cyntaf ac mae’n cynnwys capiau prisiau eiddo rhanbarthol i sicrhau bod y cynllun yn cyrraedd pobl sydd ei angen fwyaf. Fel gyda’r cynllun presennol, o dan y cynllun newydd, bydd y llywodraeth yn rhoi benthyg hyd at 20% o gost cartref newydd i brynwyr.
Gellir adfeddiannu eich cartref CHI os na fyddwch yn talu’r ad-daliadau ar eich morgais Gall ffi benodol fod yn daladwy ar ôl cwblhau’r morgais pan fyddwch yn prynu drwy’r Cymorth i Brynu: Cynllun Benthyciad Ecwiti.

Sut mae’n gweithio

£

Bydd angen i chi dalu blaendal o 5%

£15,000

Bydd benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu yn cyfrannu 20%

£60,000

Bydd angen morgais arnoch ar gyfer y 75% sy'n weddill

£225,000

Mover Assist

The scheme offers newly built properties on a shared equity or shared ownership basis. The properties are made available by private sector house builders on specific housing developments in Cardiff.

Our Mover Assist Scheme can help you to move seamlessly into your brand-new, Cardiff Living Home. If you have your heart set on one of our new homes, but still need to sell your current property, we can help you to find the right buyer.

We’ll reduce some of the costs and stress of selling your current home, giving you more time and money to spend on your new Cardiff Living Home. Working with our partner agents, Allen & Harris, we will pay your estate agency fees* and help you obtain a fast sale at the best possible price.

The six simple Mover Assist steps to secure your Cardiff Living Home:

 • JN3589_WAT_CAR_Icons-01

  1. Select your perfect Cardiff Living Home

 • JN3589_WAT_CAR_Icons-02

  2. We ask our partner agent, Allen & Harris to provide a realistic market price for your home along with a ‘Cost of Moving’ appointment to ensure all selling and buying costs for your home are explained to you.

 • JN3589_WAT_CAR_Icons-03

  3. Together we agree the asking price for your home and Allen & Harris prepare all the property details and website entries on their enhanced marketing package

 • JN3589_WAT_CAR_Icons-04

  4. We follow-up on viewings of your home, and keep you fully updated along the way

 • JN3589_WAT_CAR_Icons-05

  5. Once we find a buyer for your current home, you can then reserve your Cardiff Living Home

 • JN3589_WAT_CAR_Icons-06

  6. When you move into your new Cardiff Living Home, we pay your estate agency’s* fees saving you thousands of pounds

*Allen & Harris fees are paid up to 1% to a maximum amount of £5,000, all fees are subject to vat at the prevailing rate. Fees are based the contracted price of your home and will be paid separately or deducted from your completion statement on the purchase on your Cardiff Living/Wates Home. Standard £500 reservation fee applied on your chosen Cardiff Living Home and is subject to their Terms and Conditions which can be requested up application. This offer is available on Cardiff Living Home outright sale scheme and not First Homes Cardiff. It is can also not be used in conjunction with other offers and is subject to availability and on selected plots only. Wates reserve the right to withdraw the scheme at any time. Cardiff Living will continue to market your chosen plot and has the right to sell this plot to any prospective purchaser who is in a position to proceed prior to you agreeing a sale on your property. In these circumstances, you will be contacted and offered a suitable replacement plot if available.

Llety Rhent a Fforddiadwy

Gwefan bwrpasol gyda gwybodaeth am lety rhent a llety fforddiadwy yng Nghaerdydd gyda’r nod o helpu’r rhai sy’n chwilio am gartref i ddewis yr opsiynau mwyaf addas ar eu cyfer.

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

  General Information

  Request a call back/register for updates

  Please complete your details and we’ll be in touch soon.

  It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.