Posted 09.02.18

Cefnogi Mentrau Cymdeithasol

Rhan allweddol o agwedd Wates yw’r ffocws ar ddatblygu cysylltiadau gyda Mentrau Cymdeithasol (MC), sef sefydliadau sydd yn defnyddio’u gweithgareddau masnachol er mwyn mwyhau gwerth cymdeithasol o fewn eu cymunedau. Credwn ein bod wrth gefnogi Mentrau Cymdeithasol yn gallu manteisio ar fynediad i nwyddau a gwasanaethau lleol tra’n gwneud cyfraniad uniongyrchol at y cymunedau lleol ble rydym yn gweithio. Yn 2016 gwariwyd dros £2m gennym yn y sector MC gyda thri chwarter o’n holl safleoedd adeiladu yn defnyddio MC gyda’u cadwyn gyflenwad. Mae prosiect cartrefi Caerdydd hyd yma wedi gwario £12,000 gyda MC lleol â’r potensial ar gyfer cyfraniad mwy arwyddocaol wrth i’r prosiect barhau.

Next article
Wythnos Ail-lunio Yfory

Ym mis Mehefin bydd Grỳp Wates yn cynnal y digwyddiad blynyddol Wythnos Ail-lunio Yfory, ar yr un pryd â’r Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli, a bydd...

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.