Polisi Preifatrwydd

Caiff y wybodaeth a roddir gennych wrth anfon sylwadau ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â

gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

 

Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth

ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben y’i rhoddir.  Bydd yr holl wybodaeth

bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y

gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.

 

Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg e-bostiwch datblygutai@caerdydd.gov.uk. I

gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu’ch data personol darllenwch ein Polisi

Preifatrwydd –  – neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW,

e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.