Posted 09.02.18

ADRODDIAD YSGOL

Mae tîm Cartrefi Caerdydd wedi datblygu perthynas agos â’r ddwy ysgol sydd yn nalgylchoedd Golwg-y-Môr a Rhos Yr Arian. Mae ysgolion cynradd Oakfield a Meadowlane wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ar y safle ac oddi arno ac mae cydweithrediad parhaol â’r ddwy ysgol yn hanfodol ar gyfer ein hymrwymiad cymunedol cyfredol yn yr ardal leol. Bu disgyblion o’r ddwy ysgol yn cymryd rhan yn ddiweddar mewn cystadleuaeth dylunio hysbysfwrdd, yn creu posteri yn seiliedig ar straeon Roald Dahl. Roedd y plant yn llawn brwdfrydedd a chreadigedd gyda’r cynlluniau buddugol i’w gweld bellach ar hysbysfyrddau ar safle Rhos Yr Arian (gweler y llun). Yn ogystal, anogwyd y disgyblion i dyllu o gwmpas y safle fel rhan o weithdy archeolegol diweddar dan awenau ein partneriaid yr Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent (GGAT). Yn dilyn cyflwyniad diogelwch manwl, arweiniodd GGAT y disgyblion yn ystod eu gwaith o ddadorchuddio eitemau a rhoddwyd y profiad iddynt o afael yn yr eitemau gyda chyfle i ddysgu mwy am hanes bob eitem a ddadorchuddiwyd.

Next article
Cefnogi Mentrau Cymdeithasol

Rhan allweddol o agwedd Wates yw’r ffocws ar ddatblygu cysylltiadau gyda Mentrau Cymdeithasol (MC), sef sefydliadau sydd yn defnyddio’u gweithgareddau...

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.