Dod o hyd i'ch cartref newydd

Mae Caerdydd Byw yn…

1,500 o gartrefi newydd i Gaerdydd dros y deng mlynedd nesaf fel rhan o bartneriaeth ddatblygu arloesol ac arobryn rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential

Darganfod mwy am Fyw Caerdydd

Y Cartrefi

Brookfield Drive

St. Mellons, Cardiff, CF30BH

Mae Brookfield Drive yn ddatblygiad newydd cyffrous gan y Cyngor, sy’n darparu cymysgedd o 28 o gartrefi Cyngor hynod ynni-effeithlon ar gyfer rhent cymdeithasol.

DISGWYLIR IDDO GAEL EI GWBLHAU TACHWEDD 2023

Llwyn Aethnen

Newport Road, Rumney CF3 3XG

Cartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely. Bydd y cartrefi ar gael i’w gwerthu’n breifat ac ar rhent Cyngor. Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys cynllun byw yn y gymuned newydd gan y Cyngor sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pobl hŷn sy’n byw’n annibynnol yn ogystal â Chanolfan Hyfforddi Sgiliau.

Maes y Fasarnen

Ball Road, Llanrumney, Cardiff, CF3 4JH

Mae Maple Fields yn gasgliad o gartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely sydd wedi’u cynllunio o amgylch rhodfeydd coediog a mannau agored mawr.

Yn lansio Haf/Hydref 2024

CASESTUDIES

Cardiff Living people…

Find out what people are saying
about Cardiff Living

View case studies

Latest News

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

    Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

    Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.