Cardiff Living is an innovative and award-winning development partnership between Cardiff Council and Wates Residential that will deliver 1,500 new homes across Cardiff over the next ten years.

Y Cartrefi

Llwyn Aethnen

Newport Road,
Rumney CF3 3XG

Cartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely. Bydd y cartrefi ar gael i'w gwerthu'n breifat ac ar rhent Cyngor. Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys cynllun byw yn y gymuned newydd gan y Cyngor sydd wedi'i gynllunio ar gyfer pobl hŷn sy'n byw'n annibynnol yn ogystal â Chanolfan Hyfforddi Sgiliau.

Mwy o wybodaeth

Llys Ffion

Hampton Court Road, Plots 1-43,
Penylan CF23 9DH

Mae Llys Ffion yn cynnig detholiad o fflatiau un a dwy ystafell wely a thai tair, pedair a phum ystafell wely sydd ar gael drwy werthiant preifat a rhent y cyngor. Cymorth i Brynu ar gael ar rai cartrefi.

Mwy o wybodaeth

Brookfield Drive

St. Mellons,
Cardiff, CF30BH

Mae Brookfield Drive yn ddatblygiad newydd cyffrous gan y Cyngor, sy'n darparu cymysgedd o 28 o gartrefi Cyngor hynod ynni-effeithlon ar gyfer rhent cymdeithasol.

DISGWYLIR IDDO GAEL EI GWBLHAU TACHWEDD 2023 Mwy o wybodaeth

Plas y ddol

Allensbank Road,
Heath CF14 3RB

Mae Plas y ddol yn ddatblygiad newydd cyffrous gan y Cyngor, sy'n darparu 42 o gartrefi Cyngor y mae mawr eu hangen ar gyfer rhentu cymdeithasol neu eu gwerthu drwy gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.

I'w ryYddhau hydref 2022 Mwy o wybodaeth

Latest News

Keep in touch with all the lastest Cardiff Living news by liking us on Facebook and Instagram
Cofrestrwch eich diddordeb

Ffoniwch ni

Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

    Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

    Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

    Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.